LETNÉ MEGA ZĽAVY! 30 % na vybrané polohovateľné stoly a ergonomické stoličky! | Predlžujeme do 23. júla 25. júla alebo do vypredania zásob.

Stres: Čo to je stres, aký je jeho pôvod a následky? Poznáme najlepšie spôsoby jeho zvládania!

Život moderného človeka je často spojený s napätím a každodenným zhonom, čo vedie k rozvoju stresu.

 


Stres je prirodzená reakcia organizmu na vonkajšie faktory, ktoré sú vnímané ako hrozba alebo príčina úzkosti. Napriek svojej prirodzenosti však neustály stres môže vážne ovplyvniť fyzické aj duševné zdravie. Stresové stavy často vedú k tomu, že človek vedome vykonáva rizikové aktivity, o ktorých si myslí, že mu pomôžu zbaviť sa stresu. V takýchto chvíľach sa človek riadi skôr emóciami ako rozumom.

Hlavným zdrojom stresu je práca alebo škola

Pracovisko je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim duševné zdravie. Ukázala to štúdia "TK-Stressstudie "Schalt mal ab, Deutschland!". 2021, v ktorej 47 % respondentov uviedlo, že hlavnou príčinou stresu je práca, štúdium alebo škola. Podľa najnovšej štúdie #whatsnext sú najväčšie problémy v práci spojené s množstvom a zložitosťou úloh, s množstvom informácií, ktoré je potrebné spracovať, a neustálymi zmenami, ale aj rozptyľovaním na pracovisku samotnom. (1)

V inej štúdii experti z berlínskej spoločnosti Wellnow Group GmbH uskutočnili prieskum medzi 1 000 zamestnancami o strese na pracovisku a zistili, že 85 % respondentov je stresovaných svojou prácou, čo má negatívny vplyv na ich výkonnosť a zdravie. 89 % respondentov by privítalo ponuky relaxácie na pracovisku. Na prvom mieste sú masáže. Väčšina zamestnancov je nespokojná s aktuálnou ponukou voľnočasových aktivít, ktoré im zamestnávateľ ponúka. (2)

Zamestnanci, najmä tí, ktorí trávia celé dni v kancelárii, by sa preto mali vážne zamyslieť nad svojím zdravím a prehodnotiť vlastné denné návyky. Mnohí ľudia si stres nevšimnú hneď, ale až neskôr, keď sa objavia prvé príznaky problémov. Akj vtedy však množstvo ľudí ignoruje príznaky stresu alebo sa ich snaží zvládnuť samoliečbou, čo môže viesť k mnohým iným vážnym zdravotným problémom. Ak sa u vás vyskytol niektorý z problémov uvedených v nasledujúcom zozname, buďte opatrní a poraďte sa s lekárom, pretože situáciu môžete sami podceniť:

 

 • záchvaty trasu alebo chvenia

 • škrípanie zubov

 • závraty alebo točenie hlavy

 • studené alebo spotené ruky alebo nohy

 • časté nachladnutie

 • časté infekcie alebo vredy

 • nevysvetliteľné záchvaty alergie

 • pálenie záhy

 • bolesť žalúdka

 • nevoľnosť

 • problémy so sústredením

 • časté záchvaty plaču

 • pocit osamelosti

 • zvýšená nespokojnosť

 • nervozita

 • strata chuti do jedla

 • ťažké rozhodovanie

 • búšenie srdca alebo zrýchlený tep

 • zvýšený počet drobných nehôd

 • prehnaná reakcia na drobné vonkajšie dráždivé podnety

 

Príčinou všetkých týchto príznakov môže byť nadmerný stres a veľká pracovná záťaž.

Stres z práce

Druhy stresu

Rozlišujú sa nasledujúce druhy stresu:

 1. Fyziologický stres – je spôsobený fyzickými faktormi (bolesť, teplo, chlad, nepohodlie), vedie k neurózam a tie zase k neurasténii a hystérii.

 2. Psychický stres – je spôsobený veľmi silnými informačnými a emocionálnymi vplyvmi alebo ich nedostatkom. Vedie k depresii.

Existuje však aj iná definícia jednotlivých druhov stresu:

"Ak vnímame stresory ako pozitívne a dochádza k pozitívnej aktivačnej reakcii, nazýva sa tento typ stresu "eustres".

V prípade, že stresor vnímame ako negatívny a desivý, môžeme predpokladať, že zažívame negatívny stres alebo "distres".

Akýkoľvek stres – pozitívny či negatívny – vystavuje naše telo spočiatku tlaku a produkuje stresové hormóny, ktoré zvyšujú výkonnosť a koncentráciu. Tento stres nemožno zmierniť kognitívnou prácou na počítači, ale naopak športom alebo vedomými relaxačnými cvičeniami. V prípade, že nám táto fyzická relaxácia chýba, strácame rovnováhu: podráždenosť, poruchy spánku a nesústredenosť sú v takom prípade logickými dôsledkami. (5) Pochopenie stresu a vytvorenie stratégií na jeho zvládanie hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravia. Pravidelné cvičenie, relaxačné praktiky, meditácia a podpora blízkych môžu pomôcť znížiť hladinu stresu. Dôležité je tiež uvedomiť si svoje hranice, stanoviť si priority a urobiť si čas na relaxáciu.

Stres sa stal neoddeliteľnou súčasťou moderného života a vytváranie tzv. skleníkového prostredia, bez stresu, tiež nie je dobrým riešením. Vplyv stresu na zdravie by sme však nemali podceňovať. Pochopenie fyziológie a psychológie stresu, uplatňovanie účinných techník jeho zvládania, pomôže udržať rovnováhu a zabezpečiť dlhodobú pohodu. Naučiť sa účinne zvládať stres je dôležitou súčasťou celkovej starostlivosti o zdravie a kvalitu života. Psychológia hrá dôležitú úlohu pri analýze výkonnosti. Úroveň stresu, motivácie, nasadenia a spokojnosti zamestnanca ovplyvňujú jeho schopnosť plniť úlohy s plným nasadením a sústredením. Ergonomické stoličky a nastaviteľné pracovné stoly môžu tým, že poskytujú pohodlné a komfortné pracovné miesto, významne ovplyvniť zníženie stresu a únavy, čo následne prispieva k pohode a psychickej rovnováhe zamestnanca, a tým aj k jeho výkonnosti.

Nesprávna poloha tela pri práci ako jedna z príčin stresu

Dlhodobé účinky neustáleho stresu môžu byť závažné. Poruchy spánku, zažívacie ťažkosti, arteriálna hypertenzia, srdcové choroby a imunitná nedostatočnosť sú len niektoré z možných zdravotných problémov spojených so stresom. Môže tiež urýchliť proces starnutia a ovplyvniť dĺžku života. Fyzické nepohodlie spôsobené nesprávnym sedením vedie nielen k pocitu únavy, ale môže spôsobiť aj frustráciu a zníženú úroveň koncentrácie. Správne navrhnuté ergonomické stoličky, ktoré sa prispôsobujú prirodzeným vlastnostiam tela, minimalizujú fyzické nepohodlie a odstraňujú zdroj potenciálneho stresu. Ergonomické stoličky tak znížením úrovne stresu a únavy a zabezpečením vhodného pracovného prostredia účinne zlepšujú psychický stav zamestnancov, čo má pozitívny dopad na ich angažovanosť, motiváciu a sústredenie, a tým aj na zvýšenie produktivity v organizácii. Efektivita, chápaná ako pomer dosiahnutých výsledkov a využitých zdrojov, úzko súvisí s fyzickými aj psychickými aspektmi ľudskej výkonnosti. V súvislosti s ergonomickým sedením existuje úzky vzťah medzi zlepšením pracovných podmienok a efektivitou úloh, ktoré pracovníci vykonávajú.

Sedavý charakter práce so sebou prináša množstvo problémov. V kanceláriách je často jedinou časťou tela, ktorá sa počas pracovného dňa pohybuje, prst, ktorým sa ovláda myš. V takomto prostredí dochádza veľmi rýchlo k negatívnemu ovplyvneniu organizmu.

Pracovníci sú ohrození a vystavujú sa riziku:

 • vzniku trombózy

 • silným bolestiam hlavy

 • problémom so spánkom

 • bolesti rúk

 • infekčným ochoreniam

 • zhoršenia zraku

Pri správnom používaní môže moderný polohovateľný stôl znížiť zdravotné riziká spojené so sedavým spôsobom života. Medzi ne patrí aj bolesť chrbta, preťaženie šije a zhrbené držanie tela, ktoré môže spôsobiť problémy s ramenami a chrbticou. Niektoré štúdie dokonca spájajú dlhodobé sedenie s obezitou a kardiovaskulárnymi chorobami. Niektoré spoločnosti dnes používajú pracovné stoly ako súčasť celkovej firemnej kultúry. Zamestnanci spoločností Apple, Microsoft a mnohých ďalších firiem zistili, že menej sedenia prospieva telu aj mysli. Tí, ktorí pri stole stoja, uvádzajú nižšiu úroveň stresu, lepšiu náladu a príval energie. To môže byť spôsobené tým, že sa môžu počas dňa častejšie pohybovať a nemusia sa pri písaní alebo práci na počítači neustále hrbiť. Cítia sa tiež pohodlnejšie a môžu lepšie komunikovať s kolegami, keď môžu vstať, aby prijali telefonický hovor alebo usporiadali nečakané stretnutie. Väčšina moderných polohovateľných stolov umožňuje ľahké prepínanie medzi polohou v sede a v stoji stlačením tlačidla. Niektoré sú navrhnuté s pamäťovým nastavením, ktoré sa na začiatku každého sedenia automaticky vráti do predchádzajúcej polohy státia alebo sedenia. To vám môže pomôcť ľahko sa dostať do novej polohy a neprepínať sa, keď sa s novým pomocníkom ešte len zoznamujete.

Zvládanie stresu z psychologického hľadiska

Na psychickej úrovni môže stres vyvolať rôzne reakcie vrátane úzkosti, depresie a podráždenosti. Ľudia sa môžu potýkať s problémami v práci, vo vzťahoch, s financiami alebo so zdravím, čo opäť len zvyšuje emočnú záťaž. Okrem toho môže stres ovplyvniť kognitívne funkcie, ako je sústredenie a rozhodovanie, čo má vplyv na celkovú výkonnosť. Zvládanie stresu je dôležitým aspektom prevzatia zodpovednosti za svoje zdravie. Tu je niekoľko praktických tipov:

 

 • Nájdite si čas na pravidelný odpočinok a relaxáciu. Cvičte relaxačné techniky, ako je meditácia, hlboké dýchanie alebo jóga.

 • Stanovte si priority a naučte sa delegovať úlohy, aby ste znížili pocit zahltenia.

 • Ak si potrebujete prehovoriť o svojich pocitoch a emóciách, vyhľadajte podporu priateľov, rodiny alebo odborníkov, napríklad terapeuta.

 • Cvičte pozitívne myslenie a rozvíjajte stratégie zvládania emócií, ako sú pozitívne afirmácie a vedenie denníka.

 

Zvládanie stresu z fyziologického hľadiska

Keď je človek v strese, aktivuje sa systém "bojuj alebo uteč". V tele sa začnú produkovať adrenalín a kortizol, známe ako stresové hormóny. To spôsobí, že sa zvýši tepová frekvencia, krvný tlak a svaly sa napnú, čím sa telo pripravuje na možné nebezpečenstvo. Z krátkodobého hľadiska môže byť táto reakcia prospešná, ale ak sa stres stane trvalým, môže viesť k vážnym problémom.

Na pracovisku sú za dôležité pre zníženie "následkov" sedavého spôsobu života považované štyri kľúčové prvky, a to:

 

 • organizácia práce a kultúra pracoviska, ktorá podporuje aktívny a dynamický spôsob práce

 • správne držanie tela pri práci, a to vrátane správneho dizajnu a možností pracovného miesta s využitím možností nastavenia stoličky a stola

 • skrátenie doby strávenej v sede vďaka dynamickejšej práci – každých 30 minút vstaňte na 10 minút, vďaka tomuto opakujúcemu sa procesu dosiahnete minimálne 12 desaťminútových státí denne

 • osvetové školenia a vzdelávanie, a to vrátane cvičení pri práci

 

Keď sa psychológia a fyziológia navzájom prepájajú

Štúdie ľudského správania vykonané na univerzite v Missouri ukázali, že ľudia majú tendenciu komunikovať oveľa otvorenejšie, keď stoja, než keď sedia. Keď človek stojí, jeho hlas znie plnšie, dynamickejšie a presvedčivejšie, čo výrazne zvyšuje produktivitu pri stretnutiach alebo telefonických hovoroch. Vplyv reči, pohybu a úsmevu nemožno podceňovať – pri stretnutiach s obchodnými partnermi, rozhovoroch s klientmi alebo spoločenských stretnutiach s kolegami.

Motivácia na pracovisku

Menej vonkajších rušivých vplyvov, ako je stres, frustrácia a chronická bolesť, vytvára väčšiu motiváciu na pracovisku. V prípade, že sa človek cíti zdravší a energickejší, práca mu ide rýchlejšie od ruky, ľahšie dosahuje svoje ciele, je so svojou prácou spokojnejší, a tým pádom vďaka väčšej motivácii dokáže vytvoriť viac zaujímavých návrhov a úspešne ich realizovať.

Aj malé zmeny majú veľké výsledky

Ak ste sa rozhodli vo svojej kancelárii niečo zmeniť a podniknúť kroky na zlepšenie atmosféry, nemusíte hneď začínať s rekonštrukciou. Skúste napríklad vymeniť svoj štandardný pracovný stôl za ergonomický výškovo nastaviteľný. Dôležité je na veci zbytočne netlačiť. Postupne prechádzajte zo sedu do stoja a postupne predlžujte interval státia, pretože vaše telo si musí na zmenu zvyknúť. Môžete začať tým, že budete telefonovať alebo odpovedať na e-maily postojačky a potom presunúť ďalšie pracovné úlohy zo sedu do stoja. Ak má vaše telo spočiatku problém prispôsobiť sa zvýšenej pracovnej záťaži, skvele sa na to hodia ergonomické stoličky, ktoré zabezpečia správne držanie tela posediaťky a znížia záťaž nôh. V prípade, že je pre vás stále ťažké "narovnať" telo a prechod zo sedu do stoja je príliš pomalý, môžete vždy vyhľadať ďalšiu pomoc profesionálneho trénera a poradcu.

Naše tipy na zvládanie stresu

Nižšie si dovolíme vystihnúť niekoľko najužitočnejších odporúčaní, prvky, ktoré osobne sami využívame doma a v práci.

 • Kanclrobik

Ako veľmi praktickú publikáciu vnímame knihu autora Bruna Lichtblaua s názvom Kancelrobik. Sto cvikov do kancelárie pre dobrú kondíciu.

Sedem otázok, ktoré vám kladie váš chrbát:

 1. Nevážite príliš veľa?

 2. Dbáte na správne držanie tela?

 3. Ste pohybliví?

 4. Ležíte správne?

 5. Ako vychádzate so svojimi nohami?

 6. Viete správne zdvíhať?

 7. Robíte niečo pre svoj chrbát?

Odpoveďami na tieto otázky si vyjasníte veľa momentov a dokážete nastoliť potrebné zmeny, o dôležitosti ktorých sme sa už rozpísali vyššie.

„Zmena podporuje motiváciu nielen pri práci. Môžete vyhľadávať stále nové naťahovacie a posilňovacie cviky. Časom tak získate cit na to, aby ste zvolili práve také cvičenie, ktoré vám urobí dobre v konkrétnej, aktuálnej situácii.“

Veľmi praktickým prístupom na zníženie stresu je využívanie Eisenhowerovho princípu nastavenia priorít, pri ktorom sa odporúča rozdeľovať prácu podľa dôležitosti do štyroch kategórií. Alebo si ich počet môžete prispôsobiť podľa vašich potrieb. V prvej kategórii by mali byť tie záležitosti, ktoré sa musia vybaviť bezodkladne. Keď sa prepracujete všetkými úlohami s čistým pracovným stolom, budete cítiť uspokojenie a poskytne vám to priestor na kreativitu. Aby ste však nepadli za obeť únave, mali by ste nezabúdať na patričný prísun kyslíka. Ak nemáte možnosť byť aspoň chvíľu pri otvorenom okne, ponúka sa cvik, ktorý sa nazýva „bubnovanie dychu“. Pomáha aj proti pocitu úzkosti.

Návod v knihe „Kancelrobik“ znie nasledovne:

 1. Postavte sa rovno k otvorenému oknu, zhlboka sa nadýchnite, hrudník poriadne naplňte vzduchom a zadržte dych.

 2. Zľahka poklepávajte oboma päsťami na prsnú kosť smerom hore a dole, pritom neostávajte stáť dlho na jednom mieste.

 3. Nakoniec prudko, naraz vydýchnite. Pred ďalším opakovaním cviku sa trikrát zhlboka nadýchnite a vydýchnite.

 4. Tento cvik by ste nemali opakovať viac než trikrát po sebe ako celok.

 

 Jóga

V nadväznosti na „Kancelrobik“ musíme určite spomenúť, že cvičenie jógy priamo na pracovisku uľahčuje prístup zamestnancov k tejto aktivite, na ktorú by inokedy počas dňa už nemali čas. A tak má viac ľudí šancu zostať vo fyzickej a duševnej pohode – čo je dobrá prevencia.

Jóga v práci

 

Motivačné karty a písanie denníka

Ďalším nápadom na zvládanie stresu a usporiadanie myšlienok sú motivačné karty a vedenie denníka. Motivujú k zmenám a zbavujú stereotypu v myslení a vnímaní sveta. Zlepšujú komunikáciu v kolektíve a rozvíjajú sociálne zručnosti bez ohľadu na vek. Písanie denníka vám môže pomôcť udržať prehľad a všimnúť si pokroky, ktoré robíte. Nezavrhujte túto myšlienku tak rýchlo – vedenie denníka vďačnosti znížilo v skupine študentov Stanfordskej univerzity hladinu stresu o 27 % a nedávne štúdie z Yaleskej a Kolumbijskej univerzity ukázali, že používanie denníkov vďačnosti zvyšuje pozornosť, vnímavosť a energiu, rovnako, ako posilňuje imunitný systém a znižuje úzkosť.

 

Digitálny detox

Ďalším užitočným krokom je digitálny detox, keď si dovolíte pauzu od telefónu, počítača, sociálnych sietí a televízie. Väčšina z nás už televíziu ani nevníma ako niečo, čo nám berie čas, ktorý by sme mohli venovať sebe a blízkym ľuďom. Francúzsky spisovateľ Phil Marso už v roku 2001 upozornil na problémy, ktoré mobilné telefóny spôsobujú v spoločnosti, a vyhlásil prvý Svetový deň bez mobilov. To bolo dlho pred nástupom smartfónov, ktoré tento vplyv ešte znásobili. Tento rok bude tzv. Deň bez mobilu prebiehať vo februári (viď. https://www.mobilou.net), ale môžete si vyhradiť akýkoľvek iný deň. Môžete si voľno urobiť pokojne každý mesiac – je to na vás. Keď vynecháte mobilné aj nemobilné moderné zariadenia po určitú dobu, uvedomíte si, koľko vám tieto zariadenia skutočne dávajú a koľko berú.

 

Masáž rúk

Počas pracovného dňa si môžete dopriať jemnú masáž dlaní a rúk. Stačí vám na to dokonca aj len obyčajných 5 minút. Ruky unavené neustálym používaním klávesnice a myši vám za to budú vďačné a vaša myseľ sa tiež uvoľní. Aktiváciou určitých bodov na rukách môžete výrazne pomôcť svojmu zdraviu a napr. zabrániť bolesti hlavy.

 

Endorfíny

Masáž rúk alebo aj celého tela uvoľňuje človeka a navodzuje duševnú pohodu. Fyzické cvičenie ale pomáha ešte viac, v zmysle, že už po 10 minútach intenzívneho cvičenia môžeme zažiť vlnu endorfínov, respektíve inak povedané „hormónov šťastia“, ktoré dokážu dokonca tlmiť bolesť. Vďaka vykonaným výskumom tiež vieme, že endorfíny:

- Redukujú úzkostné a depresívne stavy;

- Zlepšujú náladu;

- Posilňujú sebavedomie;

- Priaznivo ovplyvňujú kognitívne funkcie.

 

Čítanie

Čítanie odbornej literatúry, ktorá vysvetľuje problematiku vzniku stresu a práce s ním, i bežnej odpočinkovej literatúry, nielen obohacuje našu slovnú zásobu, zlepšuje empatiu, ale aj prináša pocit radosti, čím znižuje stres. Pomáha tiež ku kvalitnejšiemu spánku, zlepšuje pamäť a znižuje dokonca riziko Alzheimerovej choroby. Čítanie rovnako otvára našu myseľ a zbavuje predsudkov. Keď budete čítať nielen sebe, ale aj svojim deťom, zažijete spolu chvíle, ktoré sa stanú vašimi spoločnými kľúčovými spomienkami. V zamestnaní si môžete tiež čítať. Síce to nebudú rozsiahle romány, ale počas obedňajšej prestávky si môžete dopriať niekoľko vtipov a zlepšiť tým náladu nielen sebe, ale aj kolegom.

 

Domáci miláčikovia

Ak pracujete vo firme, ktorá pre dosiahnutie pohody a uvoľnenia umožňuje svojim zamestnantom kontakt so psom alebo mačkou priamo v kancelárii, máte vyhraté. A to najmä za predpokladu, ak si nemôžete dovoliť mať doma domáceho miláčika. Hra so psom pomáha znížiť krvný tlak a túlenie sa s mačkou vám pomôže spomaliť a upokojiť sa. Ani zaobstaranie kanárika do kancelárie nie je na škodu, jeho spev prospieva srdcu. Všeobecne je vtáčí spev považovaný za jeden z najpokojnejších a najkrajších zvukov na svete.

 

Úsmev

Pozitívny vplyv úsmevu poznajú všetci – celé vaše telo reaguje na tento nepatrný pohyb a ľudia okolo sa začínajú podvedome usmievať tiež, takže vaše okolie zrazu už nevyzerá tak nevľúdne.

 

Cvičenie "No a čo?"

Vezmite si list papiera a pero. Napíšte si svoj najťaživejší problém. Povedzme napríklad, že ste v práci zle vypracovali nejaký výkaz. Potom si položte otázku "No a čo?". Napíšte si prvú odpoveď, ktorá vám napadne, napríklad "Vyhodia ma z práce". Znovu si položte rovnakú otázku "A čo z toho?" a zapíšte si novú odpoveď, napríklad "Budem bez peňazí". Pokračujte tak dlho, kým svoje obavy úplne nevypíšete. Na konci cvičenia sa budete cítiť ľahko, veselo a starý problém vám už nebude pripadať taký hrozný a neriešiteľný. Počas cvičenia vám určite napadnú alternatívne cesty a riešenia, ktoré ste si nevšimli a neuvedomili skôr.

 

Závěr

 

Stres nás sprevádza po celý život. Nemôžeme sa mu vyhnúť, ale môžeme znížiť jeho negatívny dopad a čo najskôr sa ho zbaviť. Hlavné je nepodľahnúť ničivému vplyvu stresu, potom sa vám bude dariť! Budete na seba môcť byť hrdí, keď sa dokážete vyrovnať s ťažkosťami a nestratíte sa v nich. Objavenie tejto schopnosti vám umožní vidieť, že teraz toho dokážete veľa. A každé nové víťazstvo nad stresom – aj to najmenšie – posilní vašu odolnosť voči stresu. Sebavedomé a správne prežívanie stresu dodáva veľa sily na dosiahnutie niečoho nového. Sťahovanie, zmena profesie či školenie vo vás odrazu nebudú vyvolávať strach a záchvaty paniky.

 

Zdroj foto: Canva.com 

 


 

Odkazy a zdroje: 

#whatsnext - arbeiten in der digitalen Arbeitswelt | Die Techniker - Presse & Politik (tk.de)

https://www.tk.de/presse/themen/praevention/gesunder-arbeitsplatz/arbeitgeber-studie-whatsnext-2145326?tkcm=aaus 

Stress am Arbeitsplatz: Die große Studie | Wellnow

https://www.wellnow.de/ratgeber/studie-stress-am-arbeitsplatz-erholungsangebote/ 

Stress Management, Anger, & Benefits of Living a Less Stressful Life

https://theshapetrainer.wordpress.com/2015/09/18/stress-management-anger-benefits-of-living-a-less-stressful-life/

Биологические и физиологические основы стресса как причины неврозов (cyberleninka.ru) 

https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskie-i-fiziologicheskie-osnovy-stressa-kak-prichiny-nevrozov/viewer/ 

Stressmanagement | Wellnow 

https://www.wellnow.de/ratgeber/stressmanagement/ 

Musculoskeletal disorders and prolonged static sitting - OSHwiki | European Agency for Safety and Health at Work (europa.eu)

https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders-and-prolonged-static-sitting

Боль, пыль, стресс: Медики назвали главных врагов офисных работников https://rabota-i-trud.ua/article-bol-pyl-stress-mediki-nazvali-glavnyh-vragov-ofisnyh-rabotnikov 

Motivační karty usměj se na svět | Domácí vzdělávání - Veselá domoškola (veselabara.cz)

https://veselabara.cz/motivacni-karty

https://mobilmania.zive.cz/clanky/dnes-je-svetovy-den-bez-mobilu-kvuli-koronaviru-se-meni-stezejni-poselstvi/sc-3-a-1350567/default.aspx 

Bruno Lichtbau - „Kanclrobik. Sto cviků do kanceláře pro dobrou kondici.“

 


 

 

 

20 € na nákup